Жестокие шахматы (Версия полная)

Где-то в глубине пустыни, под палящим солнцем, в месте, где бурлит энергия земли и двигаются камни, стоит огромная шахматная доска. Усталый путник, если уж ты набрёл на это место силы, то не проходи мимо, задержись ненадолго.. Присядь, отдохни и быть может, станешь свидетелем того, как безумные порождения песков и камней сойдутся в битве за право быть сильнейшими…

P.S. Мой первый опыт создания видеороликов на движке Unreal Engine 4

Комментарии

  1. honestamente,sonhei com algo assim esses dias,sabe peças gigantes que se movimentam,mas no caso era um cemitério.

  2. Как японцы видят Шахматы: Воу! Это будет шикарное аниме про шахматы!!

  3. Skfjgk bạn ạ có kinh wk bạn nó là đi nó nê Hoàn vũ Việt mình có kinh wk ở đây kmột Bông Sen cho cô một số thống được tổ dân trong tik được nó I i love I am not currently available in được mình về cho í a được sự quan mình có cháu đạt tiêu có nó mình mình mình nó là cái nôi con nó là cái nôi chỉ ừ mình cóp bài mình có kinh vào việc xây cho người thân trong một thời của các vấn nạn có bạn gái của tụi mình đó có nghĩa vụ tài có bạn gái em sau nhé các trường đại có bạn trai của các trường đại mình có một đôi vợ nó là một đôi giày của bạn và màu đúng cách và cũng chưa bao lâu nữa sẽ t được mình đi o thấy tôi đã có mặt trong một đôi giày có thể được thực thi lấy mua nó là đi đám đông và bảo đảm cho nhân vật trong một đôi giày của các nhà sản có thể được thực được nó nó là cái tên.

  4. Ii được một lúc lâu mới t có bạn nào muốn có con nhỏ đó nó còn giúp cho người thân của tụi em giải được mình mod iiiii bạn nó có khả thị trấn và cũng không có thể là cái tên rất hot hiện chưa.

  5. Как будто бы, что-то заставляет эти шахматы двигаться, драться и "ругаться", что-то заставило их воевать, но мы не узнаем этого никогда…

  6. Me perdí el hilo de la partida con tanto escombro ja. hubiesen elegido la apertura del gambito de rey, tanta agresión en el talero !!

  7. Эт чья партия кто нибудь понял, или так, бутафория?

  8. why am i here, for the acient chess..? I always forgot there is a lot of nation community in youtube

  9. Музыка из игры Дюна 2000, текста партии нет, умных ходов нет, темы расизма нет, Гарри Поттера не смотрел..

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *